Primeres 15 microlliçons

21 Sep

1.- Benvinguts al nou curs d’esperanto, la llengua democràtica, fàcil i divertida. Bonvenon! http://bit.ly/L28oZH

2.- Saluton! La kurso de Esperanto ekas nun. Unu tago, unu leciono // ek-= començar; nun= ara; tago= dia; leciono es pronuncia le-tsi-ó-no

3.- Esperanto estas internacia. Esperanto estas relative facila // In-ter-na-tsí-a, fa-tsí-la; 1 vocal, 1 síl.laba; l’accent SEMPRE a la penúltima

4.- TOTS els substantius (els noms) acaben en -O i TOTS els adjectius acaben en -A. Per exemple: “Mia frato estas alta” // El meu germà és alt

5.- Deures per al cap de setmana: veure aquest vídeo http://bit.ly/30chZ  (3 min) // kie=on; kato=gat; hundo=gos; bovo=vaca; kisi=donar petons

Explicació: Mi ŝatas kisi // ŝati=agradar; ŝ es pronuncia com sh en anglès

——————————————————————————————————————————————————————————————

Bonan matenon! A les 10h, següent microlliçó del curs d’ #esperanto. Aquesta setmana aprendrem els verbs. Recordeu que són TOTS regulars.

6.- Mi kantas; mi kantis; mi kantos // -as (present, canto); -is (passat, cantava/vaig cantar); -os (futur, cantaré). Com seria dormi (dormir)?

11 de setembre: Feliĉan nacian tagon! // nacia (nacional); tago (dia); ĉ es pronuncia com la ch castellana; c es pronuncia ts #bonadiada

7.- Mi kantas; vi kantas; li/ŝi kantas; ni kantas; vi kantas; ili kantas. Pots conjugar el present de povi (poder), havi (tenir) o esti (estar)?

Explicació: Recordeu que la v es pronuncia com en ang/fr/ita/port; la h s’aspira com en anglès; esti significa ser/estar i també haver-hi

8.- Vi lernas. Vi estas lernanto // vi = tu, vosaltres; lerni = aprendre; lernanto = alumne; lernu! = aprèn! Ja coneixeu http://www.lernu.net ?

Explicació: “Tu ets (un) alumne”. No hi ha article indeterminat. TOTS els infinitius acaben en ‘i’. En esperanto moltes coses s’aprenen per deducció o per intuició.

9.- Se mi studas, mi lernas. Se mi studus, mi lernus. Mi ŝatus esti bela kaj alta // -us terminació del condicional; ŝati = agradar; kaj = i.

10.- L’imperatiu SEMPRE acaba en -u. Per a totes les persones. Què vol dir lernu, kantu, dormu, studu, pensu, respondu, faru (verb fer), imagu?

Cap de setmana: Aprendre esperanto no és només aprendre 1 llengua, sinó també conèixer 1 cultura internacional: “Imagu” http://bit.ly/q3OZzi

——————————————————————————————————————————————————————————————

11.- Vi lernas. Vi estas lernanto. Mi estas la instruisto. Mia nomo estas Xavi. Kiu estas via nomo? // 1 vocal 1 síl.laba: kí-u, ví-a; b no és v

Explicació: la v és un so entre b i f. Existeix en ang, fran, port, ita… i alguns dialectes del català. Escolteu això: http://bit.ly/zbpBuP

12.- Ni esperas lerni rapide, sed Esperanto ne estas tute facila // els adverbis acaben en -e; sed = però; i rapide, bone, poste, fine, tute?

13.- Ŝi estas alta kaj bela, li estas malalta kaj malbela // mal = prefix que indica el contrari. Què vol dir malami, malrapide? Com dius dolent?

14: Ni estas kontentaj. Kaj vi? Ĉu vi estas kontenta? // Kon-tén-tai; el plural SEMPRE acaba en -j. Per preguntes jes/ne, SEMPRE cal Ĉu (chu)

15: Bonan tagon! Bonan matenon! Bonan vesperon! Bonan nokton! // Kiel vi fartas? – Bone, kaj vi? Farti = estar (de salut). Bonan semajnfinon!

Cap de setmana: L’esperanto ens ajuda a comunicar-nos d’igual a igual. Ja heu escoltat la xerrada de #TEDxMadrid? http://bit.ly/1v5DBzl

Advertisements

One Response to “Primeres 15 microlliçons”

  1. cursdesperanto June 20, 2013 at 5:58 pm #

    Per què vas decidir aprendre esperanto?: http://wp.me/p2KOQW-1V
    10 motius per aprendre esperanto (I): http://wp.me/p2KOQW-x
    10 motius per aprendre esperanto (II): http://wp.me/p2KOQW-L
    Microlliçons 16-20: kio, kie: http://wp.me/p2KOQW-20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: