Microlliçons 36-40: sufixos + la eta princo

12 Nov

Intro: Aquesta setmana al curs d’ #esperanto seguirem aprenent els sufixos. Ja sabem -ej, -in i -ist. Què vol dir vendejo, patrino i instruisto?

Resposta: vendejo=tenda (lloc per vendre); patrino=mare (pare és patro) i instruisto=professor/a (instrui és ensenyar)

36. La dolĉeco de la kuko // dolĉeco=dolçor; pronunciat dol-txe-tso; kuko=pastís // -ec és el sufix per qualitats abstractes; amikeco, libereco?

Resposta: amikeco=amistat; libereco=llibertat

37. Li ludas per ludilo // ilo=instrument, eina; ludi=jugar; ludilo=joguina; per=per mitjà de; flugi=volar, tranĉi=tallar. Flugilo, tranĉilo?

Resposta: flugilo=ala (d’un avió); tranĉilo=ganivet

38. El sufix -eg aumenta o reforça la idea presentada per l’arrel. El sufix -et forma diminutius. Urbego, domego, treege, necesega, varmeta?

Pista: urbo = poble; domo = casa; tre = molt; necesa = necessari; varma = calent

Resposta: urbego=ciutat gran; domego=mansió; treege=, moltíssim, extremadament; necesega=molt necessari; varmeta=calentet

Explicació: ega (gran) i eta (petit) també poden ser arrels. “La eta princo”?

Explicació: podeu llegir el llibre complet aquí: http://www.odaha.com/antoine-de-saint-exupery/maly-princ/la-eta-princo

39. Més sufixes: -aro=grup; -estro=cap // arbaro, homaro, vortaro, ŝipestro, urbestro? (arbo=arbre; homo=persona; vorto=paraula; ŝipo =vaixell)

Resposta: arbaro=bosc; homaro=humanitat; vortaro=diccionari;  sxipestro=capità de vaixell; urbestro=alcalde

Explicació: Per escriure “Sxipestro” com “Ŝipestro” podeu fer servir la Konvertilo por supersignitajn literojn http://bit.ly/mVIgQ 

40. Més sufixes: -ano, per formar membres, participants o residents; Budho=Buda; klubo; club; budhano, klubano, novjorkano, homarano, samideano?

Resposta: budhano=budista; klubano=membre d’un club; novjorkano=novaiorquès; homarano=èsser humà; samideano=persona que comparteix la mateixa idea… es fa servir com a sinònim d’esperantista

Aquest cap de setmana l’ #esperanto us porta a la terra del funk: Funkolando! Bonan semajnfinon! http://bit.ly/ZwsnVl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: