Microlliçons 41-45: prefixos

20 Nov

Intro: Aquesta setmana al curs d’ esperanto aprendrem els principals prefixos: bo-, dis-, ek-, fi-, ge-, mis-… us recordeu què vol dir mal-?

Resposta: mal- vol dir l’oposat de

41. bo- serveix per anomenar la família política; fi- per formar paraules moralment dolentes / Miaj bopatro, bofilo kaj bofrato ne estas fihomoj

Resposta: El meu sogre, el meu gendre i el meu cunyat no són mala gent

42. mal- significa “el contrari”. També com a arrel: la malo = l’oposat // malbela, malvarma, malrapide, malamiko, malgranda, malfermi, malnova?

Resposta: lleig, fred, lentament, enemic, petit, tancar, vell

Pregunta: qui sap quina és la diferència entre mala i malbona en esperanto?

Resposta: “mala” vol dir oposat/da, i “malbona” dolent/a

43. Ge- indica ambdós sexes. Gefiloj=fills i filles; geinstruinstoj=professors i professores; gepatroj? gefratoj? geonkloj? geamikoj? geamantoj?

Resposta: pares, germans, oncles, amics, amants

44. Mis- expresa un error o inexactitud. Com arrel, també es pot fer servir misa=incorrecte, erroni // Miskalkuli, mistraduki, miskompreni?

Resposta: calcular malament (fer un error en el càlcul), traduïr malament, (fer un error en la traducció), malentendre

45. ek- prefix que significa l’inici; ekiri=començar a anar/marxar. També com a interjecció ek!=que comenci! o fins i tot anem! // ekkanti? eki?

Resposta: començar a cantar; eki=començar

Cap de setmana: “L’esperanto: una llengua per pensar millor” http://bitly.com/SBfEyz

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: