Archive | December, 2012
Quote

Veig que beus aigua…

30 Dec

– Ho, vi trinkas mineralan akvon! Mi vidas ke vi aktive batalas kontraŭ alkoholo…

– Jes, kontraŭ la hieraŭa!

Advertisements
Video

JoMo – Ĉu vi volas danci?

21 Dec

Microlliçons 51-55: Indefinits

17 Dec

Intro: Avui al curs d’esperanto aprendrem els indefinits. Es fan servir en plural i amb noms comptables, com per exemple multaj=molts; malmultaj?

51. Indefinits: kelkaj=alguns; diversaj=diversos; malsamaj=diferents; aliaj=uns altres; ceteraj=la resta, els altres; pluraj=molts, diversos

52. iu=algú (pronom); iu=algun, cert (adjectiu); io=alguna cosa, quelcom (pronom); ia=alguna mena de (adjectiu) // podeu pensar algun exemple?

Continue reading

Video

i.d.c. – Berlino sen vi

14 Dec

Image

Maneres de viure i maneres de morir

11 Dec

Maneres de viure i maneres de morir