Microlliçons 51-55: Indefinits

17 Dec

Intro: Avui al curs d’esperanto aprendrem els indefinits. Es fan servir en plural i amb noms comptables, com per exemple multaj=molts; malmultaj?

51. Indefinits: kelkaj=alguns; diversaj=diversos; malsamaj=diferents; aliaj=uns altres; ceteraj=la resta, els altres; pluraj=molts, diversos

52. iu=algú (pronom); iu=algun, cert (adjectiu); io=alguna cosa, quelcom (pronom); ia=alguna mena de (adjectiu) // podeu pensar algun exemple?

53. Avui fem vaga // Hodiaŭ estas kunvokita ĝenerala striko en pluraj landoj de Eŭropo kontraŭ la sociaj eltranĉoj de la registaroj

54. ĉiu=tothom, cadascú (pronom); ĉiu=tot, cada (adjectiu); ĉio=tot, tota cosa (pronom); ĉia=de tota mena (adjectiu) // podeu pensar exemples?

55. “Tot/a, tots/es”=”ĉiu/j” i també “la tuta”; quina és la diferencia entre ‘la tuta domo estis rekonstruita’ i ‘ĉiu domo estis rekonstruita’?

Resposta: “La tuta domo estis rekonstruita”=tota la casa (la casa sencera) havia estat reconstruïda; “ĉiu domo estis rekonstruita”=totes les cases havien estat reconstruïdes

Cap de setmana: vikipèdia i substitució lingüística http://wp.me/p2KOQW-3v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: