One Response to “Més enllà de la lingüística… una llengua eurocèntrica?”

  1. cursdesperanto June 25, 2013 at 4:13 pm #

    Com serà el mapa lingüístic de la Península Ibèrica el 2050? http://wp.me/p2KOQW-ff
    Vikipèdia i substitució lingüística http://wp.me/p2KOQW-3v
    L’esperanto i els indignats http://wp.me/p2KOQW-gy
    Esperanto i política http://wp.me/p2KOQW-39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: