2 Responses to “Duolingo: un punt d’inflexió per a l’esperanto?”

Trackbacks/Pingbacks

  1. El català arriba a duolingo! | Històries de la llengua universal - November 24, 2015

    […] uns mesos dèiem que duolingo podia ser un punt d’inflexió pel que feia a l’aprenentatge de l’esperanto. En […]

  2. I un altre cop Duolingo… Ara, esperanto des del castellà! | Històries de la llengua universal - October 28, 2016

    […] el món de l’aprenentatge de llengües estrangeres. Ja li vam dedicar un post en relació amb el curs d’esperanto des de la llengua anglesa. Creat a finals de maig de 2015 compta ja amb prop de 600.000 estudiants. Ja llavors dèiem que […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: