Reinhard Selten (1930-2016) In memoriam

5 Oct

El passat 23 d’agost ens deixava l’economista i humanista alemany Reinhard Selten. Com era d’esperar, des de llavors s’han publicat diversos obituaris. Nogesmenys, en molts d’ells s’omet un aspecte clau per entendre la personalitat d’aquest premi Nobel: la seva dimensió com a esperantista. I és que no era aquest un tema qualsevol per Selten.

La seva infància havia estat marcada pel fet que el seu pare era jueu. Recordem el context: l’Alemanya nazi. I tornem a la seva dimensió com a esperantista. Reinhard Selten va aprendre la llengua internacional de forma autodidacta i la parlava de fluidament. De fet, va escriure diversos textos acadèmics sobre teoria de jocs en esperanto i va ser un pioner en l’anàlisi de les estratègies que fem servir per decidir quines llengues estrangeres aprendre.

Potser perquè el seu pare havia estat molt actiu a les associacions esperantistes de les persones cegues o potser perquè va conèixer a la seva dona Elisabeth a una trobada esperantista, a la seva petita autobiografia que va oferir juntament amb el seu discurs d’acceptació del Nobel va mencionar la important influència que (encara) jugava aquesta llengua a la seva llar.

Com recordaran potser alguns lectors, el 1996 va visitar l’universitat de Múrcia, convidat pels esperantistes locals. La visita del flamant premi Nobel va ser un gran esdeveniment. Allà va impartir una conferència en esperanto sobre teoria de jocs, en una aula de cultura de CajaMurcia a vessar. A més, l’estància a la ciutat va incloure, entre altres coses, una demostració aèria en el seu honor per part de l’Acadèmia General del Aire.

D’altra banda, i aprofitant la finestra d’oportunitat que oferia el govern d’un petit país europeu que buscava distingir-se amb la creació d’un centre acadèmic d’excel·lència, Reinhard Selten va ser cofundador de l’Acadèmia Internacional de les Ciències de San Marino, institució universitària que fa servir l’esperanto a les seves activitats de docència i investigació.

Profundament europeista, als darrers anys de la seva vida va participar al debat polític des de la secció alemana d’Europa Esperanto Democràcia, partit del que va ser simbòlicament cap de llista a les eleccions del Parlament Europeu. Van ser diverses les vegades que en aquesta institució va defensar públicament les virtuts i les potencialitats de la llengua internacional. Ripozu pace

One Response to “Reinhard Selten (1930-2016) In memoriam”

  1. lingvovojo October 5, 2016 at 7:52 pm #

    Reblogged this on lingvo-vojo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: