Tag Archives: politiko

Microlliçons 51-55: Indefinits

17 Dec

Intro: Avui al curs d’esperanto aprendrem els indefinits. Es fan servir en plural i amb noms comptables, com per exemple multaj=molts; malmultaj?

51. Indefinits: kelkaj=alguns; diversaj=diversos; malsamaj=diferents; aliaj=uns altres; ceteraj=la resta, els altres; pluraj=molts, diversos

52. iu=algú (pronom); iu=algun, cert (adjectiu); io=alguna cosa, quelcom (pronom); ia=alguna mena de (adjectiu) // podeu pensar algun exemple?

Continue reading

Microlliçons 46-50: alfabet, adverbis, preposicions

3 Dec

46. Avui us presentem l’alfabet complet de l’esperanto, amb exemples sonors. Recordeu que SEMPRE 1 lletra = 1 so http://bit.ly/RK1Y0U  Dubtes?

47a. Els adverbis acaben en -e (bone=bé), excepte els formats amb el sufix -aŭ: ankaŭ (també), morgaŭ (demà), hieraŭ (ahir), hodiaŭ (avui)… 1/2

47b. anstataŭ (en lloc de), baldaŭ (aviat), ĉirkaŭ (al voltant de), kvazaŭ (com si), preskaŭ (gairebé); almenaŭ? ambaŭ? ankoraŭ? apenaŭ? kontraŭ?

Continue reading

Video

Kajto – La soldato kiu marŝas

30 Nov