Tag Archives: preposicions

Microlliçons 46-50: alfabet, adverbis, preposicions

3 Dec

46. Avui us presentem l’alfabet complet de l’esperanto, amb exemples sonors. Recordeu que SEMPRE 1 lletra = 1 so http://bit.ly/RK1Y0U  Dubtes?

47a. Els adverbis acaben en -e (bone=bé), excepte els formats amb el sufix -aŭ: ankaŭ (també), morgaŭ (demà), hieraŭ (ahir), hodiaŭ (avui)… 1/2

47b. anstataŭ (en lloc de), baldaŭ (aviat), ĉirkaŭ (al voltant de), kvazaŭ (com si), preskaŭ (gairebé); almenaŭ? ambaŭ? ankoraŭ? apenaŭ? kontraŭ?

Continue reading

Advertisements

Microlliçons 41-45: prefixos

20 Nov

Intro: Aquesta setmana al curs d’ esperanto aprendrem els principals prefixos: bo-, dis-, ek-, fi-, ge-, mis-… us recordeu què vol dir mal-?

Resposta: mal- vol dir l’oposat de

41. bo- serveix per anomenar la família política; fi- per formar paraules moralment dolentes / Miaj bopatro, bofilo kaj bofrato ne estas fihomoj

Resposta: El meu sogre, el meu gendre i el meu cunyat no són mala gent

42. mal- significa “el contrari”. També com a arrel: la malo = l’oposat // malbela, malvarma, malrapide, malamiko, malgranda, malfermi, malnova?

Resposta: lleig, fred, lentament, enemic, petit, tancar, vell

Pregunta: qui sap quina és la diferència entre mala i malbona en esperanto?

Continue reading