Tag Archives: substitució lingüística

Microlliçons 51-55: Indefinits

17 Dec

Intro: Avui al curs d’esperanto aprendrem els indefinits. Es fan servir en plural i amb noms comptables, com per exemple multaj=molts; malmultaj?

51. Indefinits: kelkaj=alguns; diversaj=diversos; malsamaj=diferents; aliaj=uns altres; ceteraj=la resta, els altres; pluraj=molts, diversos

52. iu=algú (pronom); iu=algun, cert (adjectiu); io=alguna cosa, quelcom (pronom); ia=alguna mena de (adjectiu) // podeu pensar algun exemple?

Continue reading

Advertisements