Tag Archives: gramatiko

116-120: Fraccions, múltiples, milions…

4 Jul

116. El sufix -ON forma fraccions. S’usa només amb nombres cardinals (du, tri, dek, cent, mil…) // Unu duono = 1/2; tri dekonoj = 3/10

117. -OBL: Trioble sep estas dudek unu; por mia filo mi donacos la duoblon // tres vegades set són vint i un; per al meu fill en donaré el doble

118. Unu centono (1/100) estas unu procento (1%); unu kvarono (1/4) el la laborantoj estas virinoj; naŭ dekonoj (9/10) de la homoj estas frenezaj

Continue reading

Advertisements

Microlliçons 106-110: ĉi, ju, des, da…

11 Jun

106. Vintro estas MALvarmEGa. Se li fermus la fenestron, la domo estus varma / L’hivern és gèlid. Si tanqués la finestra, la casa estaria calenta

107. Ti i ĉi: La partícula inicial ti- als correlatius ens dóna la idea d’aquell: aquella cosa, aquella persona, aquell temps… i si abans (1/2)

107 bis. … o després hi afegim la paraula ĉi, la d’ aquest: aquesta cosa, aquesta persona, aquest temps… / Mi amas tion, sed mi malamas ĉi tion.  (2/2)

Continue reading

Microlliçons 61-65: Correlatius II

5 Feb
7correlatius

Microlliçons 51-55: Indefinits

17 Dec

Intro: Avui al curs d’esperanto aprendrem els indefinits. Es fan servir en plural i amb noms comptables, com per exemple multaj=molts; malmultaj?

51. Indefinits: kelkaj=alguns; diversaj=diversos; malsamaj=diferents; aliaj=uns altres; ceteraj=la resta, els altres; pluraj=molts, diversos

52. iu=algú (pronom); iu=algun, cert (adjectiu); io=alguna cosa, quelcom (pronom); ia=alguna mena de (adjectiu) // podeu pensar algun exemple?

Continue reading

Microlliçons 31-35: els números i l’acusatiu

6 Nov

Intro: Bonan matenon! Avui aprendrem els números. Tots! I en només un tuit. Esteu preparats? 🙂

31. unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, dek unu, dek du, dudek, dudek unu, tridek, cent, ducent, mil, du mil… Com escrius 3333? Us atreviu amb 1818, 4114 i 7766?

Resposta: 3333=tri mil tricent tridek tri; 1818=mil okcent dek ok; 4114=kvar mil cent dek kvar; 7766=sep mil sepcent sesdek ses.

Intro: Si ahir vam aprendre els numerals… avui toquen ordinals, adverbis, substantius, partitius, múltiples i col.lectius #enunsoltuit

Continue reading

Microlliçons 26-30: una mica de repàs

2 Nov

26. Totes les lletres es pronuncien i cada lletra té un únic so. L’accent gràfic no existiex i l’accent tònic recau sempre sobre la penúlt vocal

27. L’article determinat té una única forma, “la”, invariable quant a gènere i nombre. L’article indeterminat no existeix (es sobreentén)

28. Els substantius acaben en -o. El plural es forma afegint una -j al singular. El femení es forma amb el sufix -in. Si kato=gat, “la katinoj”?

Resposta: Les gatetes

Continue reading