Tag Archives: kurso

Microlliçons 61-65: Correlatius II

5 Feb
7correlatius
Advertisements

Microlliçons 41-45: prefixos

20 Nov

Intro: Aquesta setmana al curs d’ esperanto aprendrem els principals prefixos: bo-, dis-, ek-, fi-, ge-, mis-… us recordeu què vol dir mal-?

Resposta: mal- vol dir l’oposat de

41. bo- serveix per anomenar la família política; fi- per formar paraules moralment dolentes / Miaj bopatro, bofilo kaj bofrato ne estas fihomoj

Resposta: El meu sogre, el meu gendre i el meu cunyat no són mala gent

42. mal- significa “el contrari”. També com a arrel: la malo = l’oposat // malbela, malvarma, malrapide, malamiko, malgranda, malfermi, malnova?

Resposta: lleig, fred, lentament, enemic, petit, tancar, vell

Pregunta: qui sap quina és la diferència entre mala i malbona en esperanto?

Continue reading

Microlliçons 31-35: els números i l’acusatiu

6 Nov

Intro: Bonan matenon! Avui aprendrem els números. Tots! I en només un tuit. Esteu preparats? 🙂

31. unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, dek unu, dek du, dudek, dudek unu, tridek, cent, ducent, mil, du mil… Com escrius 3333? Us atreviu amb 1818, 4114 i 7766?

Resposta: 3333=tri mil tricent tridek tri; 1818=mil okcent dek ok; 4114=kvar mil cent dek kvar; 7766=sep mil sepcent sesdek ses.

Intro: Si ahir vam aprendre els numerals… avui toquen ordinals, adverbis, substantius, partitius, múltiples i col.lectius #enunsoltuit

Continue reading

Microlliçons 26-30: una mica de repàs

2 Nov

26. Totes les lletres es pronuncien i cada lletra té un únic so. L’accent gràfic no existiex i l’accent tònic recau sempre sobre la penúlt vocal

27. L’article determinat té una única forma, “la”, invariable quant a gènere i nombre. L’article indeterminat no existeix (es sobreentén)

28. Els substantius acaben en -o. El plural es forma afegint una -j al singular. El femení es forma amb el sufix -in. Si kato=gat, “la katinoj”?

Resposta: Les gatetes

Continue reading

Microlliçons 21-25: kiam

17 Oct

21. Kiam vi ripozas? Neniam, mi laboras ĉiam; iam mi ripozos, tiam mi estos feliĉa // Quan? Mai; quan… llavors; ĉ=pronúncia com ch castellana

22. Tagoj de la semajno: lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato, dimanĉo // j com i a mai, iogurt; ĵ = j catalana; ĉ = ch castellana

Continue reading

Microlliçons 16-20: kio, kie

1 Oct

16. Saluton, mi salutas vin; dankon, mi dankas vin; vi estas tre afabla // Hola, et saludo; gràcies, t’agraeixo; ets molt amable; -n = acusatiu

17. L’impersonal (en francès ‘on’): Oni diras ke oni devas labori se oni volas havi monon // Diuen que s’ha de treballar si es vol tenir diners

18. Bebo parolas Esperanton. Kie estas via buŝo? Kaj viaj oreloj, lango, umbiliko, manoj, piedoj? kie (kí-e)=on; n=acusatiu

Continue reading